Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. července 2020

RC Modely 7/2019 článek 1

Soutěžní kluzák Žehrovice

Ing. Miloš Mikulka

Ukázka z textu:

Úvod
Vždy, když navštívím jako divák tradiční soutěž SAM 78 „Opavský Kmet“, tak mě znovu zaujmou krásné modely velkých historických větroňů. Vidět kroužit v termice např. Čížkova Sokola s rozpětím křídel téměř 3 m, kterého si postavil můj klubový kolega, je skutečně zážitek. Jako bývalý plachtař, na větroních jsem létal bezmála 45 let, mám pro modely větroňů velkou slabost a vždy po návratu ze soutěže začnu uvažovat nad tím, že z dostupných podkladů překreslím některý historický model větroně a že tím pomůžu modelářům, kteří nemají potřebné podklady, postavit si některý z krásných modelů. Před dvěma lety jsem měl rozhodování jednodušší. Modelářský kolega Zdeněk Hanáček mě požádal, jestli bych pro něj nenakreslil výkres na model větroně Žehrovice. Okamžitě jsem souhlasil, byla to přece jen výzva. Mo- del s eliptickým trupem není až tak běžně k vidění a mohl jsem si ověřit, jak mi kreslení jeho trupu půjde. Než budu pokračovat se stavebním popisem, tak alespoň několik vět ze vzpomínek Radka Čížka na vznik modelu Žehrovice, jak je napsal v Informačních listech Sam 95.
„Když v roce 1948 začaly modely Káně houfně vyhrávat na soutěžích, rozhodl jsem se ještě v témže roce Káně vylepšit. Uvažoval jsem, že ke zlepšení výkonů (rozumí se bez vlivu termiky) bude třeba Káně zvětšit, zvýšit štíhlost křídla, zahustit vzdálenosti žeber a zjemnit tvar trupu i když to poslední byla záležitost spíše estetická. Z dnešního pohledu bych, byť na úkor štíhlosti, zvolil ještě o 10 mm hlubší křídlo, to by vylepšilo Re číslo. Ale dopadlo to tehdy tak, jak to dopadlo a to tak, jak ukazuje třípohledový plánek“.
Třípohledový plánek a popis, který byl k němu v Informačních listech připojen, jsem použil při kreslení výkresu modelu Žehrovice. Z hlediska použití stavebních materiálů je výkres nakreslen důsledně podle předlohy, takže po postavení dostaneme věrnou kopii původního modelu. Přirozeně kromě potahu. Papír Flumo a Kablo, které byly na potah modelu použity, jsou v současné době prakticky nedostupné.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist