Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2019

RC Modely 5/2019 článek 1

Beljajev DB-LK „veľký“ - dokončení

Pre čitateľov RC Modely Ján Radvanský, Modelársky klub Vranov nad Topľou

Ukázka z textu:

Povrchovka
Nadišiel čas zmeniť „drevený“ model na „duralového“ krásavca. Ako prvé, pri mnou zvolenom postupe, som musel naznačiť plátovanie. Priamo na pretmelené a prebrúsené sklo som naznačil ceruzkou jednotlivé linky. Z aranžérskej samolepiacej fólie som si nechal narezať pásiky 0,5 mm široké,  dlhé 1 meter a tie podľa predkresleného vzoru nalepil na povrch. Až takto nachystaný model som nastriekal plničom a zľahka prebrúsil. Odstránil som nelepené pásiky a plnič zariadil, že vznikla jemná špára, ktorá simulovala plátovanie. Model sa farebne zjednotil a k mojej spokojnosti sa dalo konštatovať, že neobsahuje žiadne väčšie nerovnosti, ktoré by museli byť opätovne tmelené. S takto nachystaným povrchom som mohol pokračovať s ďalšou imitáciou, portami. Ako pomôcka opäť poslúžila samolepiaca fólia, z ktorej som si dal vyrezať pásiky 5 mm široké, na jednej strane s cikcak vzorom. Tie som na predom určené miesta lepil tak, aby bol vzor otočený k sebe vo vzdialenosti cca 5-7 mm. Zbytok plochy som vymaskoval maliarskou páskou. Do takto pripraveného priestoru bol nanesený jednozložkový brúsny tmel. Na druhý deň, po odstránení maskovania, vďaka fólii vznikol jemný odskok, ktorý postačuje, aby porty boli viditeľné. Ako ďalšie v poradí nasledovalo nitovanie. Ako na to? Táto otázka mi dlho vŕtala hlavou. Použijem vyrezané z fólie? Sú 1 mm široké, dokáže to ploter? Vypaľovať trúbkou v pájke? To som sa bál, že prepálim sklo. Dokonca prišla aj úvaha nechať to tak, ale tú som zavrhol, to by bolo najjednoduchšie. Bola mi známa technika kvapiek z disperzného lepidla. Predstava, koľko bodiek mám pred sebou, ma hnala niečo vymyslieť. Tak nejak, ani neviem ako, mi napadlo vyskúšať injekčnú ihlu a striekačku. Kúpil som si ihly rôznej hrúbky a 20 ml striekačky. A hľa, vznikol systém, ktorý fungoval. Po testoch sa ako najlepšia javila ihla s priemerom 0,8 mm s dĺžkou 25 mm. Striekačka do polovice naplnená disperziou slúžila aj ako tlaková nádoba. Pritlačením piestu vznikal pretlak, ktorý tlačil lepidlo von a dĺžka ihly robila prirodzený odpor a bránila rýchlemu vytekaniu.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist