Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. července 2019

RC Modely 2/2019 článek 1

Big Park - Fly

Dušan FEJER

Ukázka z textu:

Mojím cieľom na postavenie tohoto modelu bolo dosiahnúť čo najpomalšie lietanie veľkého modelu. Vzhľadom na to, že v mojom okolí nie je možné lietať v  priestrannej hale s veľkým modelom, moje rozhodnutie o návrhu modelu bolo smerované na exteriérové polietanie vo večerných hodinách do bezvetria. Návrh modelu začal najprv s výberom elektrovýbavy, ktorú som mal momentálne k dispozícii. Po zvážení celého vybavenia som pristúpil k výpočtom, kde som si dal podmienku plošného zaťaženia 7-10 g/dm2 a to za účelom možnosti pomalého lietania, ktoré bolo hlavnou myšlienkou celého projektu. Samozrejme samotná hmotnosť modelu nezabezpečí pomalý let, preto bolo potrebné zvoliť vhodný profil, ktorý zabezpečí dostatočný vztlak a hlavne konštrukčnú pevnosť samotného krídla, ktoré z návrhu vychádzalo s veľkým rozpätím. Model je ovládaný iba smerovkou a výškovkou. Pri hmotnostnom rozpočte bolo potrebné uvažovať aj s hmotnosťou samotného draku modelu, ktorého konštrukcia je v každom smere tomu podmienená.
Krídlo
som navrhoval trojdielne s nasúvajúcimi ušami. Profil v stredovej časti je rovnaký po celom rozpätí. Na uchu je koncový profil modifikovaný, ktorý tak zabezpečuje aerodynamické kríženie dôležité k ovladateľnosti a stabilite modelu. Krídlo má konštrukčné rebrá z balzy 2x2 mm, hlavný nosník je zo smrekového nosníka 5x3 mm so stojinou z balzy 1,5-1,0 mm. Nábežka je z ohnutého XPS pod plávajúcu podlahu a je potiahnutá papierovou páskou až po hlavný nosník, čím bola vytvorená pevná torzná skriňa. Krídlo má aj pomocné nosníky z balzy 4x2 mm, ktoré sú vystužené stojinami medzi jednotlivými rebrami. Odtokovka je z uhlíkovej gulatiny 1,5 mm.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist