Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2019

RC Modely 1/2019 článek 7

Monografie – Zlín Z-26

RCM

Ukázka z textu:

Z-26 Trener první z rodiny Trenerů
V roce 1946 byla vypsána československým Ministerstvem národní obrany soutěž na dvoumístné školní letadlo pro vojenské i sportovní účely se dvěma sedadly za sebou a s dvojím řízením. Letadlo mělo být schopné plné akrobacie a jeho výroba měla být co nejjednodušší. Soutěže se zúčastnily továrny ve Zlíně, kde tehdy působil Ing. Karel Tomáš a v Pražské továrně Praga, kde byl vedoucím konstruktérem Ing. Jaroslav Šlechta. Praga nabídla typ E-112 a Zlín typ Z-26. Oba byly konstrukčně velmi podobné. Většina leteckých továren v té době měla zkušenosti s válečnou výrobou licenčně vyráběných typů a tak nové konstrukce nesly jejich znaky. V letecké továrně v Otrokovicích vyráběli typ Büc-ker Jungmann  a Bestmann a tak původní Zlín-26 vykazoval některé konstrukční podobnosti, i když Ing. Tomáš vycházel prý převážně ze svého předválečného typu Tatra T.201. Vznikl tak projekt, který už byl odzkoušený a byl na tu dobu pokrokovější, ale i lehčí. Praga navíc trpěla některými nedořešenými problémy a tak zvítězil Zlín-26 a byl pojmenovaný Trener (s krátkým „e“). Začala tím dlouhá éra našeho asi nejúspěšnějšího letadla všech dob. První prototyp (OK-COA) vzlétl s pilotem L. Švábem již 20. října 1947. Sériová výroba začala v Moravanu Otrokovice v roce 1949 a za dva roky vyrobili celkem 163 kusů, z toho 40 strojů bylo exportováno převážně do Polska a Rumunska a zbytek do armády. U armády i později v aeroklubech se používalo vojenské označení C-5. Zkušenosti prokázaly, že Trener je dobrým cvičným letadlem, jehož konstrukce je možno dále zdokonalovat a začal se stále častěji prosazovat v akrobacii.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist