Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. března 2020

RC Modely 9/2018 článek 12

Bitevní křižník H.M.S. Lion

Archiv Jana Humla

Ukázka z textu:

Po pečlivém vyhodnocení zkušeností z rusko - japonské války a zejména z bitvy u Cušimy, vyvstala na počátku dvacátého století akutní potřeba nové válečné lodi, která by se vyznačovala mohutnou palebnou silou jako právě dokončované bitevní lodi typu Dreadnought, ale současně dosahovala vyšší rychlosti. Tím by se zlepšily manévrovací možnosti nově formovaných bitevních eskader a uplatnily i nové taktické prvky. Přední členové admiralit nejvyspělejších námořních mocností se tehdy zabývali manévrem z éry plachetnic známým jako Crossing the T, při němž rychle plující eskadra kolmo přeťala plavební dráhu protivníka a soustředěnou boční palbou zničila jeho čelné lodě, čímž rozvrátila nepřátelskou sestavu. Tyto a další podněty vedly ke vzniku nového typu válečné lodě - bitevního křižníku. U jeho zrodu stála Velká Británie. Jako první dokončila na jaře 1908 bitevní křižník třídy Invicible, který nesl osm děl ráže 305 mm a dosahoval rychlosti 26 uzlů. Cenu za rychlost však zaplatila pancéřem, který byl na bocích slabší než u předchozích lodí. Jako první zareagovali na novou konstrukci Němci, kteří rok po Britech spustili na vodu křižník Bluecher. Ten měl sice lepší pancéř, ale slabší dělostřelec-kou výzbroj. Skutečně plnohodnotným německým bitevním křižníkem se stala loď Von der Tann z roku 1910. Mezi tím ale přišli Angličané s mírně zdokonalenou třídou Indefatigable a v roce 1909 v loděnicích Davenport započala stavba první lodě nové třídy Lion. Ta se měla stát obdobou tehdy rozestavěných bitevních lodí typu super-dreadnouth, nesoucí děla ráže 343 mm. Lion představoval kvalitativně nový typ bitevního křižníku, který se od svých předchůdců lišil mohutnější výzbrojí, silnějším pancéřováním a takřka o třetinu větším výtlakem. Ve své době byl i největší a nejdelší válečnou lodí na světě. Podobně jako předcházející anglické bitevní křižníky nesl hlavní dělostřeleckou výzbroj ve čtyřech dvouhlavňových věžích, které byly umístěny v ose lodi. Dvě věže byly na přídi stupňovitě nad sebou, jedna uprostřed mezi druhým a třetím komínem, čtvrtá na zádi. O mohutnosti boční salvy svědčí skutečnost, že jeji hmotnost činila 4 536 kg proti 3 084 kg u lodí třídy Indefatigable. Pancéřování se blížilo kvalitě bitevní lodi Dreadnought, ale slabinou zůstávala nedostatečná ochrana muničních komor. Pohon obstarávala skupina Parsonsových turbín napájených parou z dvaačtyřiceti kotlů typu Yarrow. Pod kotly se topilo dílem uhlím a dílem topným olejem. Maximální rychlost byla značná. U lodi Princess Royal, jedné ze sesterských lodí Lionu, se v námořní ročence z roku 1912 uváděla 34,7 uzlu, avšak skutečnost byla střízlivější. Ve službě lodi zpravidla dosahovaly nejvyšší rychlost kolem 28 uzlů.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist