Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. března 2020

RC Modely 10/2017 článek 6

Piper L-4 Grasshopper

Miroslav Nedorost

Ukázka z textu:

Jelikož Luděk Demczak dlouho nevydrží nic nedělat a Racka (Mrkev) měl již hotového celé léto, přemýšlel nad tím, co nového postaví přes zimu. Větroňů má už plný barák (3) tak se rozhodl pro motorové letadlo a jeho vzorem by měl být Piper L-4 Grasshopper, kterého již v minulosti měl, jenom v menším měřítku. Proto se rozhodl pro větší měřítko a to 1:2,6 i z toho důvodu, že toto bude náhrada za již dosluhující Piper PA-18 a z něhož použije motor.
Trocha historie
Piper L-4 Grasshopper byl vojenská verze velmi populární předválečného Pipera J3 Cub. V letech 1942 až 1945 se jich vyrobilo úctyhodných 5500 kusů. L-4 se používal jako pozorovací letadlo pro dělostřelectvo a k dalším účelům, čímž si vysloužil přezdívku létající Jeep. Jeho motor Continental měl výkon pouze 65 hp, přesto s tímto motorem dokázal startovat na velice krátké vzdálenosti, většinou na improvizovaných přistávacích plochách, nebo přímo ze silnice. L-4 létal, na rozdíl od ostatních bojových letadel neozbrojen, až na výjimku, kdy jeden podnikavý pilot namontoval na vzpěry několik bazuk na podporu pozemních jednotek. Letadlo bylo tak úspěšné, že pro vojenské účely bylo využíváno až do korejské války a zpočátku i ve Vietnamu. Celkově jich bylo nasazeno v Evropě více než 2700, z tohoto počtu jich bylo cca 900 zničeno a to jak nepřátelskou činností, tak i při různých haváriích. Po skončení války jich bylo asi 150 odesláno zpět do USA a ostatní byly rozprodány do civilního sektoru ve Velké Británii, Francii, Švýcarsku, Dánsku a do dalších států Evropy, kde i po 70 letech jsou stále některé L-4 v provozu.
Popis stavby
Po delším rozhodování o velikosti rozpětí Luděk usoudil, že bude stačit 4 m a to i z toho důvodu, že v tomto rozměru se vejde trup ještě do dodávky. Luděk rozhodl, že se bude stavět trup i křídla současně. Křídla postaví svojí osvědčenou metodou mistr na křídla, Jindra Stejskal. Žebra jsou konstrukční, ze smrkových lišt 3 x 6 mm. Křídlo bude mít dva nosníky, mezi nimi diagonální vzpěry a vpředu torzní skříň potaženou balzou. Bude se na trup nasouvat na dvě hliníkové trubky o průměru 20 mm a podepřené funkčními vzpěrami, čímž se dosáhne velkých váhových úspor. Profil křídla byl zvolen zase CRD (co ruka dá) s rovnou spodní stranou. Luděk začal stavbu trochu netradičně, kdy si nejprve postavil zmenšený model L-4 ze stavebnice HackerModel Production, aby věděl, k jakému výsledku se má dopracovat ☺.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist