Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2019

RC Modely 10/2009 článek 7

Comet Sparky – stavební návod

Ing. Miloš Mikulka

Ukázka z textu:

Po delším hledání na internetu jsem objevil na stránkách z USA pěkný kabinový hornoplošník o rozpětí cca 700 mm, který v drobných obměnách nabízí řada vydavatelů stavebních plánů a stavebnic. Jde o model Comet Sparky, jehož konstruktérem je Ed. Lidgads. Z jednoho přehledu nabídek jsem si stáhl výkres o rozměrech cca 100x80 mm, který jsem použil pro kreslení svého výkresu (nízká kvalita předlohy mi posloužila pouze pro nakreslení základních tvarů modelu). S ohledem na tuto skutečnost nevyhovuje model pravidlům SAM. Při konstrukci jsem rozhodl, že rozpětí modelu bude přibližně 1300 mm, jako nosník v křídle bude použita uhlíková trubka a pohon bude nějakým levným střídavým motorem o hmotnosti 40 až 50 g. Výkres jsem nakreslil v programu Corel a současně připravil podklady k frézování všech dílů, které by se jinak musely vyřezávat z balzy případně z překližky. Podklady jsem e-mailem zaslal svému příteli Bohouši Reichardovi a ten je pro mne a mé klubové kolegy nechal ve své firmě obratem vyfrézovat (je ochoten i dalším zájemcům o stavbu uvedeného modelu vyfrézovat sadu stavebních dílů z podkladů, které jsem mu přenechal). Rozhodnutím o stavbě jsem získal líbivý model s dobrými letovými vlastnostmi.
Popis stavby
Pokud využijete vyfrézované stavební díly je stavba modelu velice rychlou záležitostí. Vyfrézováno je prakticky vše, co je zapotřebí vyřezat z balzy nebo překližky. S ohledem na relativně jemné díly výškovky a směrovky, včetně vylehčování profilů a zhotovení otvorů pro uhlíkové trubky, považuji frézování za jednoznačnou výhodu. V opačném případě stavbu zahájíme vyřezáním jednotlivých stavebních dílů. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist